Tüm hizmetlerde %50 indirim fırsatı için hemen bize ulaşın. Bize Ulaş →

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik tasarımı, bir şirketin veya markanın görsel kimliğini oluşturan ve tanımlayan unsurların bütünüdür. Bu unsurlar genellikle logo, renk paleti, tipografi, grafik standartları ve diğer görsel öğeleri içerir. Kurumsal kimlik tasarımı, bir markanın kendine özgü kişiliğini ve imajını yansıtmak için kullanılır ve müşterilerin markayı tanımasını, hatırlamasını ve markayla etkileşimde bulunmasını sağlar.

Örnek Projeler

Kurumsal kimlik tasarımlarımızla alakalı örnekleri inceleyin.

Logo Tasarımı: Bir markanın en önemli görsel öğelerinden biri olan logo, markanın kimliğini temsil eder. Logo tasarımı, markanın değerlerini, hedeflerini ve benzersiz özelliklerini yansıtan bir sembol veya simge oluşturmayı içerir. Logo, markanın diğer tüm iletişim materyallerinde kullanılacak temel unsurlardan biridir.

 1. Renk Paleti: Renkler, bir markanın duygusal etkisini ve algılanan kişiliğini belirlemede önemli bir rol oynar. Renk paleti, markanın kullanacağı ana ve yardımcı renklerin belirlenmesini içerir. Renklerin seçimi, markanın hedef kitlesi, sektörü ve değerleri dikkate alınarak yapılır.
 2. Tipografi: Tipografi, bir markanın yazı karakterleri ve metin stilini belirler. Markanın adını, sloganını veya diğer iletişim materyallerinde kullanılacak metinleri temsil eden uygun yazı tipleri seçilir. Tipografi, markanın tarzını ve karakterini yansıtırken, okunabilirlik ve tanımlanabilirlik gibi pratik endişeleri de göz önünde bulundurur.
 3. Grafik Standartları: Markanın görsel tutarlılığını sağlamak için grafik standartları oluşturulur. Bu standartlar, logo boyutları, boşluklar, kullanım yönergeleri ve diğer grafik öğelerin düzenlenmesi gibi konuları kapsar. Grafik standartları, markanın farklı iletişim materyallerinde tutarlı bir görünüm sağlar ve markanın profesyonel bir imaj sergilemesine yardımcı olur.
 4. İletişim Materyalleri: Kurumsal kimlik tasarımı, markanın iletişim materyallerinde kullanılacak tasarım unsurlarını içerir. Bunlar broşürler, kartvizitler, web sitesi tasarımı, reklam malzemeleri ve diğer pazarlama materyallerini içerebilir. Bu materyaller, markanın görsel kimliğini güçlendirmek ve hedef kitleyle etkili iletişim kurmak için tasarlanır.

Kurumsal kimlik tasarımı, bir markanın algısını şekillendirme ve tanıtımını yapma sürecinde kritik bir rol oynar. Başarılı bir kurumsal kimlik tasarımı, markanın tanınabilirliğini artırır, güvenilirlik sağlar ve müşterilerle bağ kurmayı kolaylaştırır. Bu nedenle, bir marka için uygun ve etkili bir kurumsal kimlik tasarımı oluşturmak, uzun vadeli başarı için önemlidir.

Logo Tasarımı

Logo Tasarımının Önemi

Bir marka veya şirket için logo, belki de en önemli görsel kimlik unsurlarından biridir. Bir logonun başarılı olması, markanın algılanması ve tanınabilirliği için kritiktir.

 1. Tanınabilirlik ve Kimlik: İyi bir logo, markanın hedef kitlesi tarafından hızla tanınmasını sağlar. Bir logo, markayı diğerlerinden ayıran benzersiz bir kimlik sunar ve markanın imzası haline gelir.
 2. Profesyonellik ve Güvenilirlik: Kaliteli bir logo, markanın profesyonel ve güvenilir olduğu izlenimini yaratır. İlk izlenimler önemlidir ve bir logo, potansiyel müşterilerin veya iş ortaklarının markaya duyduğu güveni artırabilir.
 3. Marka Değerlerinin Yansıtılması: Logo, bir markanın değerlerini ve kişiliğini yansıtmalıdır. Renkler, şekiller ve diğer grafik öğeler, markanın hedeflediği duygusal tepkileri uyandırmak için dikkatlice seçilir.
 4. Çoklu Platform Uyumluluğu: İyi bir logo, farklı platformlarda ve medya türlerinde etkili bir şekilde kullanılabilir olmalıdır. Bu, dijital medya, baskı malzemeleri, giyilebilir ürünler ve diğer iletişim kanallarını içerir.

Logo Tasarım Süreci

Bir logo tasarımı, genellikle aşağıdaki temel adımları içeren bir süreçle gerçekleştirilir:

 1. Araştırma ve Kavram Geliştirme: İlk olarak, tasarımcı markayı, hedef kitlesini, sektörü ve rekabeti araştırır. Bu bilgiler ışığında, logo için fikirler ve kavramlar geliştirilir.
 2. Tasarım Önerileri ve Konseptler: Tasarımcı, araştırmaya dayalı olarak bir dizi logo önerisi ve konsepti geliştirir. Bu öneriler, markanın ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak şekillendirilir.
 3. Tasarım Geliştirme ve İyileştirme: Seçilen birkaç logo konsepti, daha fazla detay eklenerek ve müşteri geri bildirimi alınarak geliştirilir. Renkler, fontlar ve şekiller üzerinde çalışılır ve logo tasarımı rafine edilir.
 4. Son Teslim ve Uygulama: Son olarak, müşteri tarafından onaylanan bir logo tasarımı, farklı ortamlarda uygulanabilirlik testlerinden geçirilir. Logonun dijital ve baskı medyada etkili bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli dosya formatları ve talimatlar sağlanır.

Başarılı Bir Logo Tasarımı İçin İpuçları

 • Basitlik: Karmaşık olmayan, net ve basit bir tasarım genellikle daha etkili olur.
 • Özgünlük: Benzersizlik, markanın ayrıcalıklı olduğunu gösterir.
 • Esneklik: Farklı boyutlarda ve ortamlarda kullanılabilecek esnek bir tasarım önemlidir.
 • Zamansızlık: Moda geçici olabilir, bu yüzden zamansız bir tasarım tercih edilmelidir.

Bir logo, bir markanın temel tanıtım aracıdır ve markanın kimliğini temsil eder. Profesyonelce yapılmış bir logo, markanın gücünü ve değerini yansıtırken, hedef kitleyle bağ kurmaya ve marka sadakati oluşturmaya yardımcı olur. Bu nedenle, logo tasarımı bir marka stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Kurumsal Kimlik Tasarımında Renk Paletinin Önemi

Renk paleti, bir markanın veya tasarımın kullanacağı belirli renklerin kombinasyonunu içeren bir koleksiyondur. Doğru renk paleti seçimi, markanın kimliğini yansıtma, duygusal etki oluşturma ve hedef kitleyle etkili iletişim kurma konularında önemlidir.

Renk Psikolojisi ve Anlamları

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi iyi bilinmektedir. Her renk, farklı duygusal ve zihinsel tepkilere yol açar. Örneğin:

 1. Kırmızı: Tutku, enerji, güç ve hareketlilik ile ilişkilidir. Aynı zamanda dikkat çekici ve güçlü bir etkiye sahiptir.
 2. Mavi: Huzur, güven, güvenilirlik ve sadakat duygularını çağrıştırır. Profesyonel ve güvenilir bir imajı temsil eder.
 3. Yeşil: Doğa, tazelik, büyüme ve sağlıkla ilişkilendirilir. Yenilikçi ve sürdürülebilir bir imajı yansıtabilir.
 4. Sarı: Neşe, enerji, iyimserlik ve dikkat çekme ile ilişkilidir. Canlı ve enerjik bir imajı destekler.
 5. Mor: Lüks, zenginlik, gizem ve yaratıcılık hissini uyandırır. Prestijli bir imajı temsil edebilir.
 6. Turuncu: Sıcaklık, enerji, coşku ve dostluk hislerini yansıtır. Dikkat çekici ve enerjik bir imajı vurgular.

Renklerin bu duygusal ve zihinsel etkileri, markaların hedef kitlelerine ulaşma ve marka algısını güçlendirme sürecinde önemli bir rol oynar.

Renk Paletinin Öğeleri

Bir renk paleti genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Ana Renkler: Markanın temel renkleri olarak düşünülen bir veya birkaç ana renk. Genellikle logo ve diğer görsel materyallerde ön planda kullanılır.
 2. Yardımcı Renkler: Ana renkleri tamamlayan ve dengeleyen ikincil renklerdir. Bu renkler, arka planlar, vurgular veya diğer tasarım öğeleri için kullanılabilir.
 3. Nötr Renkler: Siyah, beyaz ve gri gibi nötr renkler, diğer renklerle uyumlu bir kontrast oluşturmak için kullanılır. Yazı tipi ve arka plan gibi pratik uygulamalarda sıklıkla kullanılır.

Renk Paleti Seçimi ve Uygulanması

Bir renk paleti seçerken, markanın kişiliği, hedef kitlesi, endüstrisi ve pazarlama stratejisi dikkate alınmalıdır. Aşağıda renk paleti seçimi ve uygulanmasıyla ilgili bazı ipuçları bulunmaktadır:

 1. Marka Değerlerini Yansıtma: Renkler, markanın değerlerini ve kişiliğini yansıtmalıdır. Örneğin, bir sağlık markası için yeşil veya mavi gibi taze ve huzur verici renkler uygun olabilir.
 2. Hedef Kitlenin Tercihleri: Hedef kitlenin tercihlerini ve duygusal tepkilerini anlamak, uygun renk seçiminde önemlidir. Genç bir kitleye yönelik bir marka için canlı ve enerjik renkler tercih edilebilir.
 3. Rekabet ve Farklılaşma: Rakip markaların renk paletlerini göz önünde bulundurmak ve kendi markanın farklılaşmasını sağlayacak bir renk paleti seçmek önemlidir.
 4. Uygulama ve Uyum: Seçilen renk paletinin farklı iletişim materyallerinde ve medya türlerinde tutarlı bir şekilde uygulanabilir olması önemlidir. Renklerin dijital ve baskı medyada tutarlılık göstermesi sağlanmalıdır.

Renk paleti, bir markanın kimliğini ve karakterini yansıtan önemli bir tasarım unsuru olduğu için dikkatle seçilmelidir. Doğru renk paleti seçimi, markanın algısını güçlendirebilir, hedef kitleyle etkili iletişim kurabilir ve markanın genel başarısına katkıda bulunabilir.

Kurumsal Kimlikte Tipografi ve Font Kullanımı

Kurumsal kimlik oluştururken tipografi ve font kullanımı, markanın yazılı iletişimini şekillendiren önemli bir unsurdur. Tipografi, bir markanın karakterini ve kişiliğini yansıtmak için kullanılan yazı karakterleri ve metin stilidir.

Tipografi ve Marka Kimliği

 1. Marka Kişiliğini Yansıtma: Tipografi, markanın kişiliğini ve değerlerini yansıtmak için güçlü bir araçtır. Örneğin, geleneksel ve klasik bir marka için serif fontlar uygun olabilirken, modern ve yenilikçi bir marka için sans-serif fontlar tercih edilebilir.
 2. Tutarlılık ve Tanınabilirlik: Belirli bir tipografi stili veya font seti, markanın tutarlılığını sağlar ve markanın tanınabilirliğini artırır. Markanın farklı iletişim materyallerinde aynı yazı karakterlerinin kullanılması, markanın bir bütün olarak algılanmasını güçlendirir.
 3. Duygusal Etki: Farklı yazı tipleri ve metin stilleri farklı duygusal etkiler yaratabilir. Örneğin, yuvarlak ve yumuşak hatlara sahip bir yazı karakteri sıcaklık ve samimiyet hissi uyandırabilirken, keskin ve düz hatlara sahip bir font daha profesyonel bir imaj yaratabilir.

Font Seçimi İpuçları

 1. Markanın Değerleriyle Uyum: Seçilen fontlar, markanın değerleri ve mesajlarıyla uyumlu olmalıdır. Örneğin, eğlenceli ve genç bir marka için canlı ve dinamik fontlar tercih edilebilir.
 2. Okunabilirlik ve Tanımlanabilirlik: Fontlar, okunabilirlik ve tanımlanabilirlik açısından dikkatlice seçilmelidir. Karmaşık veya dekoratif fontlar, metnin okunmasını zorlaştırabilir ve markanın tanıtılmasını engelleyebilir.
 3. Çeşitlilik ve Esneklik: Bir kurumsal kimlik için genellikle birkaç farklı font seçilir. Başlık için kullanılan fontlar metin içeriğinden farklı olabilir ve belirli vurguları yapmak için farklı font stilleri kullanılabilir.
 4. Uygulama Kolaylığı: Seçilen fontların dijital ve baskı medya dahil olmak üzere farklı iletişim materyallerinde kolayca uygulanabilir olması önemlidir. Fontların geniş bir karakter yelpazesine sahip olması ve farklı boyutlarda kullanılabilmesi idealdir.

Font Kullanımı Uygulamaları

 1. Logo Tasarımı: Bir markanın logosunda kullanılan fontlar, markanın kimliğini ve karakterini temsil etmelidir. Özel bir logo fontu oluşturarak markanın benzersizliğini vurgulamak da yaygın bir uygulamadır.
 2. Web Tasarımı: Web sitesinde kullanılan fontlar, okunabilirlik ve tarz açısından dikkatlice seçilmelidir. Ana metinler için kullanılan fontlar, markanın tarzını yansıtmalı ve web sitesinin genel tasarımıyla uyumlu olmalıdır.
 3. Baskı Malzemeleri: Kartvizitler, broşürler, afişler ve diğer baskı malzemelerinde kullanılan fontlar, markanın profesyonel ve tutarlı bir imajını yansıtmalıdır. Baskı materyallerinde fontların uygun boyutlarda ve renklerde kullanılması önemlidir.

Tipografi ve font kullanımı, bir markanın kendini ifade etme ve hedef kitlesiyle etkileşim kurma şeklini büyük ölçüde etkileyen önemli bir tasarım unsuru olduğu için dikkatle ele alınmalıdır. Doğru font seçimi, markanın kişiliğini yansıtırken, markanın algısını güçlendirebilir ve hedef kitleyle bağ kurmayı kolaylaştırabilir.

Kurumsal Kimlik Grafik Standartlarının Önemi

 1. Tutarlılık: Grafik standartları, markanın görsel kimliğinin tutarlılığını sağlar. Bu, markanın farklı iletişim materyallerinde, medya platformlarında ve uygulamalarda tutarlı bir görünüm ve his yaratılmasına yardımcı olur.
 2. Profesyonellik: Belirlenmiş grafik standartları, markanın profesyonel bir imaj sergilemesine yardımcı olur. Tutarsız veya dağınık bir görünüm yerine, düzenli ve düşünceli bir tasarım izlenimi oluşturur.
 3. Tanımlanabilirlik: Grafik standartları, markanın hızla tanınmasına ve hatırlanmasına yardımcı olur. Belirli renkler, fontlar ve diğer grafik öğeleri markanın benzersizliğini vurgulayarak tanımlanabilirliğini artırır.
 4. Kolaylık ve Verimlilik: Grafik standartları, tasarım sürecini daha verimli hale getirir. Belirlenmiş kurallar ve şablonlar, tasarım ekibine rehberlik eder ve tekrarlanan işleri önler.

Kurumsal Kimlik Grafik Standartlarının Unsurları

 1. Logo Kullanımı: Logo boyutları, oranları, boşlukları ve minimum kullanım boyutları gibi detaylar, grafik standartlarının önemli bir parçasını oluşturur.
 2. Renk Paleti: Grafik standartları, markanın ana renkleri, yardımcı renkleri ve nötr renkleri belirler. Renklerin RGB, CMYK veya HEX kodları gibi spesifikasyonları da belirlenir.
 3. Tipografi ve Fontlar: Belirli fontlar veya yazı tipleri seçilir ve bunların kullanımıyla ilgili kurallar belirlenir. Başlık, alt başlık ve gövde metinleri için farklı fontlar tanımlanabilir.
 4. Grafik Öğeler: Markanın kullanacağı grafik öğeler, desenler, arka planlar veya ikonlar gibi unsurlar grafik standartları içinde yer alır.
 5. Düzen ve Kompozisyon: İletişim materyallerinin düzeni ve kompozisyonuyla ilgili kurallar belirlenir. Başlık metinleri, görseller ve boşluklar gibi öğelerin düzenlenmesi konusunda yönergeler sağlanır.
 6. Uygulama Örnekleri: Grafik standartlarının bir parçası olarak, belirli iletişim materyalleri için örnek tasarımlar ve şablonlar sağlanabilir. Bu, tasarım ekibine rehberlik etmeye ve uygun bir şekilde uygulamalarını sağlamaya yardımcı olur.

Kurumsal Kimlik Grafik Standartlarının Oluşturulması ve Uygulanması

 1. Araştırma ve Analiz: İlk olarak, markanın değerleri, hedef kitlesi ve rekabetçi ortamı göz önünde bulundurarak bir grafik standartları kılavuzu oluşturulur.
 2. Tasarım ve Geliştirme: Belirlenmiş grafik unsurları, markanın kimliğini yansıtan tasarımlarla desteklenir. Logo, renk paleti, tipografi ve diğer unsurların uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesi sağlanır.
 3. Dokümantasyon ve Dağıtım: Grafik standartları kılavuzu, markanın tüm paydaşları için erişilebilir bir şekilde belgelenir ve dağıtılır. Bu, iç ve dış tasarım ekibi, ajanslar, tedarikçiler ve diğer paydaşlar için bir referans kaynağı sağlar.
 4. Eğitim ve Uygulama: Grafik standartları, marka çalışanlarına ve işbirlikçilerine eğitim ve rehberlik sağlar. Bu, standartların doğru bir şekilde uygulanmasını ve markanın tutarlılığının korunmasını sağlar.

Kurumsal kimlik grafik standartları, markanın görsel kimliğini güçlendiren ve tutarlılığını koruyan önemli bir araçtır. Doğru bir şekilde oluşturulduğunda, marka imajını güçlendirir, hedef kitlesiyle etkili iletişim kurar ve rekabet avantajı sağlar. Bu nedenle, kurumsal kimlik grafik standartları oluşturmak ve uygulamak, bir markanın başarılı olması için kritik öneme sahiptir.

Kurumsal Kimlik Tasarımlarında İletişim Mataryelleri

Kurumsal kimlik tasarımları, bir markanın görsel kimliğini oluşturan ve markanın mesajlarını hedef kitleye iletmek için kullanılan iletişim materyallerini içerir. Bu materyaller, markanın değerlerini, kişiliğini ve farklılığını vurgulayarak marka algısını güçlendirir.

İletişim Materyallerinin Önemi

 1. Marka İmajının İnşası: İletişim materyalleri, markanın imajını oluşturur ve güçlendirir. Logo, renk paleti, tipografi ve diğer grafik unsurların kullanımıyla birlikte, iletişim materyalleri markanın kişiliğini ve değerlerini yansıtarak hedef kitleye marka hakkında bilgi verir.
 2. Hedef Kitle İle Bağlantı Kurma: İletişim materyalleri, markanın hedef kitlesiyle etkileşim kurmasına olanak tanır. Broşürler, kataloglar, kartvizitler, reklam malzemeleri ve diğer materyaller, markanın ürünlerini veya hizmetlerini potansiyel müşterilere tanıtarak marka bilinirliğini artırır ve müşteri ilişkilerini güçlendirir.
 3. Profesyonel Görünüm Sağlama: İletişim materyalleri, markanın profesyonel bir imajını yansıtarak güvenilirlik ve ciddiyet izlenimi verir. Kaliteli tasarım ve baskı, markanın kalitesi ve özeni konusunda olumlu bir izlenim bırakır.
 4. Pazarlama ve Satışı Destekleme: İletişim materyalleri, pazarlama ve satış stratejilerini destekleyerek satışları artırır. Reklam malzemeleri, promosyon ürünleri, sunumlar ve diğer materyaller, markanın ürünlerini veya hizmetlerini potansiyel müşterilere etkili bir şekilde tanıtarak satışları artırır.

Farklı Türlerde İletişim Materyalleri

 1. Broşürler ve Kataloglar: Ürün ve hizmetlerin detaylı tanıtımını sağlayan broşürler ve kataloglar, markanın ürün yelpazesini ve özelliklerini potansiyel müşterilere sunar.
 2. Kartvizitler ve El İlanları: Kartvizitler ve el ilanları, markanın iletişim bilgilerini ve temel bilgilerini içerir. Bu materyaller, markanın profesyonel bir imajını yansıtarak iş ilişkilerini güçlendirir.
 3. Reklam Malzemeleri: Reklam malzemeleri, markanın ürün veya hizmetlerini tanıtan reklam kampanyalarını destekler. Gazete ilanları, dergi reklamları, açık hava reklamları ve dijital reklam materyalleri gibi çeşitli reklam türleri kullanılabilir.
 4. Web Sitesi ve Dijital Materyaller: Web sitesi, sosyal medya grafikleri, e-posta şablonları ve diğer dijital materyaller, markanın çevrimiçi varlığını güçlendirir ve hedef kitlesiyle etkileşim kurar.
 5. Ambalaj Tasarımı: Ürün ambalajı, markanın ürünlerini tanıtan ve marka imajını yansıtan önemli bir iletişim materyalidir. Ambalaj tasarımı, ürünün raf ömrünü ve satışını etkileyebilir.

İletişim Materyalleri Tasarımı Süreci

 1. Araştırma ve Analiz: Marka değerleri, hedef kitlesi, endüstri trendleri ve rekabet analizi gibi faktörler göz önünde bulundurularak bir tasarım stratejisi belirlenir.
 2. Tasarım ve Geliştirme: Belirlenen stratejiye dayanarak iletişim materyalleri tasarlanır ve geliştirilir. Logo, renk paleti, tipografi ve diğer görsel unsurlar uygun bir şekilde kullanılır.
 3. Geribildirim ve Revizyon: Tasarım önerileri, marka ekibi ve paydaşlarıyla paylaşılır ve geribildirim alınır. Gerekli revizyonlar yapılır ve tasarımların son hali belirlenir.
 4. Uygulama ve Dağıtım: Tasarlanan iletişim materyalleri, belirlenen hedef kitlesine uygun kanallar aracılığıyla dağıtılır. Baskıya gönderilir, dijital platformlarda yayınlanır veya diğer uygun şekillerde kullanılır.

Kurumsal kimlik tasarımı, markanın imajını güçlendirmek ve hedef kitleyle etkili bir şekilde iletişim kurmak için önemli bir araçtır. İletişim materyalleri, markanın değerlerini, kişiliğini ve farklılığını vurgulayarak marka algısını güçlendirir ve markanın başarısını destekler. Bu nedenle, iletişim materyalleri tasarımı, bir markanın bütünsel stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.